Share |

Kymppiluokka Porvooseen

Share |

Maanantai 29.9.2008 - Mirja Suhonen


Kymppiluokka on omiaan tukemaan nuorten jatko-opintoihin hakeutumista, estää vääriin opiskelupaikkoihin hakeutumista ja siten vähentää ammatillisen koulutuksen liian korkeaa keskeyttämisastetta, tukee nuoria identiteetin rakentumisessa ja auttaa murrosiän yli.  Keväällä perustamispäätöksen tehnee ammattiysin rinnalle saataisiin näin toinen vaihtoehto:  koulumuodot eivät sulje toisiaan pois eivätkä tee toista tarpeettomaksi. Molempia tarvitaan.

Kymppiluokista on tehty pitkittäistutkimus, Jyväskylän yliopisto, Seija Ollikaisen
lisensiaattityö.  Lainaan tutkimuksesta tehdyn uutisen Jyväskylän yliopiston nettisivuilta aloitteeseeni.

Ystävällisin terveisin

Porvoossa 17.9.2008

Mirja Suhonen

 

Uutinen Ollikaisen lisensiaattityöstä.

Kymppiluokka auttaa nuoruusiän kriisin yli

YTK Seija Ollikaisen lisensiaatintutkimus osoittaa, että peruskoulun jälkeisellä lisäopetusvuodella, ns. kymppiluokalla, voi olla ratkaiseva merkitys nuoren kehitykselle. Nuoruusiän kriisin vaikutus varsinkin poikien koulumenestykseen yläasteella on ilmeinen. Nuoruusiän psyykkisen kehityskriisin myönteinen ratkeaminen lisäopetusvuoden aikana vaikutti opiskelumotivaatioon ja koulumenestykseen olennaisesti. Puolella oppilaista kaikkien aineiden keskiarvo todistuksessa nousi lisäopetusvuoden aikana vähintään 0,5 numeroa.

- Myönteinen psyykkinen kehitys jatkui lisäopetusvuoden jälkeen. Lähes kaikki nuoret löysivät jatkokoulutuspaikan ja yli puolet valmistui viiden seurantavuoden aikana. Lukioon hakeutui joka kymmenes lisäopetukseen osallistuneista. Ammatillisen koulutuksen suorittaneet työllistyivät erittäin hyvin valmistumisensa jälkeen, Ollikainen kertoo.

Lisäopetuksesta hyötyivät eniten normatiivisen nuoruusiän kehityskriisin läpikäyneet nuoret. Heillä oli ollut yläasteen aikana voimakkaita puberteettioireita, passiivista vastarintaa, koulupoissaoloja ja muuta ylireagointia. Koulumenestys ja -motivaatio olivat romahtaneet. Noin puolet tutkituista oppilaista kuului tähän normatiivisesti oireilevien ryhmään.

Kolmasosalla nuorista oli nuoruusiän ei-normatiivinen psyykkinen kehityskriisi, kuten psyykkisiä ongelmia, päihdeongelmia tai oppimista vaikeuttava sairaus tai vamma. Ei-normatiivinen kriisi vaikeutti opiskelua muun muassa poissaolojen takia. Kymppiluokan käymiseen oli päädytty, koska nuori ei ollut päässyt tai motivoitunut jatko-opintoihin tai työharjoitteluun peruskoulun jälkeen. Monen kohdalla asianmukainen hoito tai kuntoutus saatiin käyntiin vasta lisäopetusvuoden aikana.

Parilla prosentilla nuorista koulunkäyntivaikeudet oli aiheuttanut elämäntilanteen muutoksesta johtuva kriisi, esimerkiksi läheisen kuolema, vanhempien avioero tai onnettomuus. Näissä tilanteissa nuori oli jäänyt yksin eikä tilanteeseen ollut asianmukaisesti puututtu. Lisäopetuksessa olevien nuorten joukossa oli myös romaneita ja maahanmuuttajia, joilla koulunkäyntivaikeuksia aiheutti vähemmistöasemasta johtuva identiteettikriisi.

Ymmärtävä pedagogiikka avain hyviin tuloksiin

Nuorten hyvät oppimistulokset lisäopetuksessa näyttivät olevan yhteydessä opettajien ymmärrykseen nuoruusikäisten yksilöllisistä kehityseroista ja koulutuksellisista tarpeista. Menestykselliset opetusmenetelmät perustuivat opettajan ja oppilaan väliseen kiinnittymistä tukevaan, vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja oppilastuntemukseen. Opetukseen ja tukiopetukseen, joskus yksilölliseenkin tukeen, käytettiin runsaasti aikaa. Nuorten myönteistä kehitystä edisti toimiva yhteistyö nuorten vanhempien ja eri apua antavien tahojen, erityisesti erikoissairaanhoidon, kanssa.

- Opettajalla on suuri merkitys lisäopetusvuonna saavutetussa edistyksessä. On tärkeää ymmärtää kunkin nuoren tarpeet ja vahvuudet. Kehityspsykologinen tieto auttaa pedagogisten menetelmien soveltamisessa omaan opetukseen, Ollikainen painottaa.

YTK Seija Ollikaisen kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoistumiskoulutukseen liittyvä ammatillinen lisensiaatintyö "En ole syrjäytynyt - olen nuori! Kokemuksia koulunsa keskeyttäneiden nuorten lisäopetuksesta" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 10.8.2007. Kyseessä oli interventiotutkimus, jossa lisäopetukseen osallistuneiden 16-17-vuotiaiden nuorten koulunkäyntiä ja kehitystä seurattiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toteutetun OKSA-lisäopetusvuoden eli kymppiluokan ajan ja viisi vuotta sen jälkeen.

Lähde:   http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2007/08/tiedote-2007-09-18-16-46-16-382428/


Kommentit

20.2.2011 19.16  Abdilahi

hei olen abdilahi haaruun ibrahim
haluan kuolussa kympi luokka
ja minä olen somali lainen
minun syntynyt on 010194_347w
minun kuta paika on parikkala
ja minä sää kuoluu somalista 6 vuottta
ja nyt minä saa perusopetuspäätödusus
ja minä tullen somalista
ja minä haluan jatku tämä kuoluun seuravan kympi luokka
jo oli mohdellisusu soitta minulle minun matka puhelin numero on 0417296732
tai posti on 82500 kitee opistontie7
kiitos kuoluutusta

23.9.2011 16.14  Coach Factory Outlet

pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, King of Kings:
Look upon my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing beside remains. Round

23.9.2011 16.15  Coach Factory Outlet

pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, King of Kings:
Look upon my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing beside remains. Round

23.9.2011 16.15  Coach Factory Outlet

pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, King of Kings:
Look upon my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing beside remains. Round

24.9.2011 10.06  Coach Outlet Online

Venezuelan President Hugo Chavez urged his ally, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, to release the hikers after the South American leader was lobbied by pals in U.S. "intellectual circles," Reuters reported.

24.9.2011 10.49  Coach Factory Store

The Quartet unveiled its proposals shortly after Mr Abbas formally submitted the request

for a Palestinian state to become a full member of the UN.Addressing the General Assembly

in New York, he urged the Security Council to back a state with pre-1967 borders. "I call

upon the distinguished members of the Security Council to vote in favour of our full

membership," Mr Abbas told the General Assembly, in what was for him an unusually

impassioned speech."I also appeal to the states that have not yet recognised the State of

Palestine to do so,

17.11.2011 4.46  Coach Bags

Thank ah! Help me! Is wonderful!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini